PR & CSR

Gdyby został mi ostatni dolar w kieszeni… wydałbym go na PR.

Bill Gates

Dla nas w Brand Q Public Relations to przede wszystkim komunikacja z otoczeniem: zarówno zewnętrznym (klientami, mediami, liderami opinii, rządem, konkurencją i opinią publiczną) i wewnętrznym (obecnymi i byłymi pracownikami, managementem, zarządem, kulturą korporacyjną).

Wierzymy, że efektywny model PR powinien opierać się na obustronnej interakcji i angażowaniu konsumentów w dialog w celu wymiany informacji i tworzenia wspólnych znaczeń. Rozmowa i szanowanie opinii drugiej strony to warunki relacji między organizacją a otoczeniem, satysfakcjonującej dla obu stron.

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest czasami traktowana jako element Public Relations. Dla nas jednak jest czymś więcej. To koncepcja stanowiąca część modelu biznesowego, w której firmy uwzględniają społeczne interesy i ochronę środowiska, działają etycznie, w rezultacie wywierając pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

© 2016 brandq.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.